Menu

Zátiší s cukřenkou

Author: Marie Blabolilová
Name: Zátiší s cukřenkou
Technique: lept
Dimension: 49 x 34,5 cm
Cena: 2500 Kč

Základ autorčina svébytného grafického rukopisu představuje rastr. Čáry mají různou intenzitu, jsou kladeny těsně vedle sebe, vertikálně, horizontálně nebo šikmo a tvoří uspořádanou strukturu. Přesný řád linií je občas narušen jejich vynecháním, čímž vzniká prázdné místo. Neukončenost vyvolává dojem prchavosti a proměnlivosti. Pomocí rastru zpodobuje kuchyňská zátiší, bytové interiéry, městská zákoutí i krajinné scenérie.


Prodáno