Menu

Dva interiéry

Author: Marie Blabolilová
Name: Dva interiéry
Technique: čárový lept
Dimension: 50 x 30 cm
Cena: 2200 Kč

Základ jejího svébytného rukopisu představuje grafický rastr. Čáry mají různou intenzitu, jsou kladeny těsně vedle sebe, vertikálně, horizontálně nebo šikmo a tvoří uspořádanou strukturu. Přesný řád linií je občas narušen jejich vynecháním, čímž vzniká prázdné místo. Neukončenost vyvolává dojem prchavosti a proměnlivosti. Pomocí rastru zpodobuje kuchyňská zátiší, bytové interiéry, městská zákoutí i krajinné scenérie.

 

Pokud neodpovíme na Váš zájem o dílo, kontaktujte nás prosím přímo na email galeriekotelna@seznam.cz.


Prodáno